Skip to main content Skip to footer

Introductions

Uvodnik

Ivan Eržen, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Original Research Articles

Izzivi staranja po mnenju deležnikov v posameznih slovenskih regijah

Monika Robnik, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Marjetka Hovnik Keršmanc, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Živa Žerjal, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Marina Sučić Vuković, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Helena Pavlič, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Olivera Stanojević, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Martin Ranfl, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Jasmina Črnko Papić, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Marko Vudrag, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Matej Ivartnik, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Poraba zdravil pri slovenskih starostnikih v letu 2016

Marjetka Jelenc, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Branko Gabrovec, NIJZ

Tatja Kostnapfel, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Revščina starejših žensk v Sloveniji

Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo, Univerza v LJubljani

Pomen prastarševstva in razumevanje vloge prastaršev

Simona Hvalič Touzery, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Odnos do demence in stigma demence

Katja OÅ¡lak, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Bojan Musil, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Professional Articles

Multimorbidnost v okviru projekta skupnega ukrepanja – Joint Action CHRODIS

Branko Gabrovec, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Špela Selak, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Jelka Zaletel, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Demografske spremembe in gmotni položaj upokojencev v Republiki Sloveniji

Anton Dobrina, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Imunosenescenca in cepljenje starostnikov

Špela Vidovič, Območna enota Maribor, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Zoran Simonović, Območna enota Maribor, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Karl Turk, Območna enota Maribor, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Sanja Vuzem, Območna enota Maribor, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Odnos med modrostjo, ustvarjalnostjo in strategijami spoprijemanja s stresom v srednji in pozni odraslosti

Veronika Horvat, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Marina Sučić Vuković, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Systematic Reviews

Izzivi zagotavljanja varnosti živil med starostniki

Andrej Ovca, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

Mojca Jevšnik, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

Perspectives

KRHKOST

Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje