Skip to main content Skip to footer

Introductions

Kako je biti del projekta, ki zagovarja stroko in cepljenje?

Eva Vrščaj, Društvo študentov medicine Slovenije, projekt Imuno

Original Research Articles

Splošna zasvojenost z internetom: psihometrične lastnosti slovenskega merskega pripomočka

Å pela Selak, NIJZ ,

Petra Belina, Center pomoči pri prekomerni rabi interneta LogOut

Bojan Musil, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Pristop k določitvi prizadetega območja in vzorčenja segmentov okolja za oceno dolgoročnega vpliva požara v podjetju Kemis d.o.o. na Vrhniki na zdravje ljudi

An Galičič, Center za zdravstveno ekologijo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Agnes Šomen Joksić, Območna enota Koper, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Viviana Golja, Center za zdravstveno ekologijo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Stanislava Kirinčič, Center za zdravstveno ekologijo, n ,

Peter Otorepec, Center za zdravstveno ekologijo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Ivan Eržen, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Urška Blaznik, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena potencialne izpostavljenosti prebivalcev zaradi ognjemetov

Agnes Šomen Joksić, Območna enota Koper, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Andreja Kukec, Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani ,

Viviana Golja, Center za zdravstveno ekologijo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Uroš Lešnik, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ,

Matevž Gobec, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ,

Ivan Eržen, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Jerneja Farkaš-Lainščak, Splošna bolnišnica Murska Sobota

Methodlogical articles

Vpliv na čuječnosti osnovanih intervencij na kakovost življenja pri bolnicah z rakom dojk

Eva Murko, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Špela Miroševič, Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta Ljubljana ,

Maja Bajt, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Andreja Kukec, Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Izvedba raziskave od postavitve raziskovalnega problema in ciljev, vzorčenja do sestave vprašalnika in izvedbe anketiranja

Anja Žnidaršič, Fakulteta za organizacijske vede

Å pela Selak, NIJZ

Professional Articles

Uporaba družbenih medijev pri komuniciranju na področju javnega zdravja

Sara Kotar, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Barbara Mihevc Ponikvar, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Zalka Drglin, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Mitja Vrdelja, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Perspectives

ALKOHOL

Maja Rus Makovec, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana