Skip to main content Skip to footer

Original Research Articles

Ocena potencialnega vpliva 3D tiskanja na zdravje

Anže Jaklič, Gimnazija Bežigrad

Professional Articles

The urge to reduce coercion in mental health

Juš Škraban, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

Epidemiološko sledenje gripi v zdravstveni regiji Koper od leta 2009 do 2018 in prednosti epidemiološko-virološkega mrežnega spremljanja

Boris Kopilović, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Jasmina Kleibencetl, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Katarina Prosenc Trilar, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ,

Milka Tavčar, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Andreja Rebec, Nacionalni inštitut za javno zdravje ,

Jena Jamšek, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Patricia Lapajne, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Systematic Reviews

Je prehrana pomemben dejavnik za pojav simptomov depresije?

Helena Jeriček Klanšček, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Matic Perme, Center za duševno zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Slovenian approach for promoting healthy ageing through a frailty prevention approach - Recommendations and a roadmap from the ADVANTAGE Joint action group

Branko Gabrovec, NIJZ ,

Å pela Selak, NIJZ ,

Gregor Veninšek, Center za geriatrično medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Marjetka Jelenc, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Perspectives

Perspektiva problematike vode v kmetijsko – živilsko - prehranski verigi

Peter Raspor, Univerza v Ljubljani ,

Andrej Ovca, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani ,

Andrej Raspor, ,

Blaža Nahtigal, ,

Boris Jež, ,

Boris Kovač, ,

David Tavželj, ,

Janez Furlan, ,

Luka Jejčič, ,

Mojca Jevšnik, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani ,

Rozalija Cvejić,

VAsja Juretič,